אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:13.
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:15.
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:2.