אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

אדם וסביבה בעידן הגלובאלי

55.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

אטלס אוניברסיטאי חדש

180.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.
79.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

אטלס פיזי-מדיני-כלכלי

97.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:18.
אגף:. שורה:. עמודה:.
81.90 
אגף:. שורה:. עמודה:.
35.30 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

המזרח התיכון בפתח המאה ה-21

45.50 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

הפיתוח והתכנון המרחבי

35.32 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

חוקרים ארץ / מט"ח

47.10 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

יוצאים מהמפה

52.20 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

ישראל – האדם והמרחב

48.70