6.79 

חברה ורוח

מגוון ז'

33.45 

חברה ורוח

מגוון ט'

33.00 

חברה ורוח

מגון ח' (ורוד)

30.97 

חברה ורוח

ספרות יפה ח'

48.09 

חברה ורוח

עלי ספרות ח'

74.04 

חברה ורוח

עלי ספרות ט'

87.60 

חברה ורוח

פשוט ספרות ז'

53.54