31.00 
29.30 

מחירי הספרים עלולים להשתנות בהתאם למחירי משרד החינוך סגור