גיאוגרפיה - אדם וסביבה

על חקלאות הים התיכון

26.69 

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

על מזג אוויר ועל אקלים

13.29 

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

על צורות נוף

21.46 

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

על תיירות

22.28 

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

על תעשייה וייצור

17.53