אגף:. שורה:. עמודה:.
42.28 
אגף:. שורה:. עמודה:.
63.00 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:11.
47.00 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
76.10 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:10.
70.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:11.
76.10 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:11.
51.40 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:11.
אגף:שמאל. שורה:11. עמודה:B.

ביולוגיה

מזרע לזרע

53.10 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:11.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:11.