15.00 

מורשת

בת מצווה

10.30 
49.20 
40.40 
41.40 
38.30 
46.00 
38.40