39.20 

מחירי הספרים עלולים להשתנות בהתאם למחירי משרד החינוך סגור