46.00 

מחירי הספרים עלולים להשתנות בהתאם למחירי משרד החינוך סגור