25.89 
151.15 
151.15 

מחירי הספרים עלולים להשתנות בהתאם למחירי משרד החינוך סגור