אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.
68.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
76.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
68.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
75.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.
74.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
76.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
40.65 
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.