אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בני יוסף כיתה ב'

18.00 72.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בני יוסף כיתה ג'

18.00 72.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ו'

22.20 66.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ה'

25.00 53.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ד'

19.70 148.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ג'

20.00 141.30 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ב'

20.60 125.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה א'

15.00 121.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ח'

37.50 80.10 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ז'

29.20 68.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ו'

20.50 69.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ה'

21.20 84.00