37.92 62.00 
42.73 76.90 
41.09 86.50 
10.60 92.50 
25.97 96.80 
23.89 122.60 

רשימות ספרים

אורט לוד כיתה יב'

34.00 122.60 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה א

14.30 41.70 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ב

18.20 45.00 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ג

28.20 53.33 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ד

15.50 64.00 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ה

21.40 79.70 

מחירי הספרים עלולים להשתנות בהתאם למחירי משרד החינוך סגור