37.92 62.00 
42.73 76.90 
36.20 86.50 
34.00 92.50 
25.97 96.80 
23.89 122.60 

רשימות ספרים

אורט לוד כיתה יב'

34.00 122.60 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה א

16.80 47.00 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ב

24.00 45.00 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ג

28.20 54.50 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ד

15.50 64.00 

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ה

21.40 79.70 

מחירי הספרים עלולים להשתנות בהתאם למחירי משרד החינוך סגור