אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ב'

29.30 120.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ג'

29.00 68.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ד'

15.50 128.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ה'

21.20 84.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ו'

20.50 69.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ז'

29.20 68.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ח'

37.50 80.10 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

זבולון המר כיתה א'

19.60 121.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

זבולון המר כיתה ב'

20.60 125.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

זבולון המר כיתה ג'

20.00 141.30 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

זבולון המר כיתה ד'

19.90 76.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

זבולון המר כיתה ה'

21.20 76.00