אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

זבולון המר כיתה ו'

22.20 68.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

זבולון המר כיתה ז'

24.00 68.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

זבולון המר כיתה ח'

35.80 79.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מדעים כיתה ט'

35.00 99.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מדעים כיתה י'

35.00 99.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מדעים כיתה יא'

22.40 98.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מדעים כיתה יב'

25.00 95.50 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מעפילים כיתה א'

17.10 54.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מעפילים כיתה ב'

17.00 56.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מעפילים כיתה ג'

18.70 74.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מעפילים כיתה ד'

23.90 64.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מעפילים כיתה ה'

23.90 127.70