אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מעפילים כיתה ו'

23.90 127.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מעפילים כיתה ז'

29.20 127.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

מעפילים כיתה ח'

34.60 127.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה א'

15.00 121.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ב'

20.60 125.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ג'

20.00 141.30 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ד'

19.70 148.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ה'

25.00 53.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ו'

22.20 66.70 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נעם נריה כיתה א'

15.00 121.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נעם נריה כיתה ב'

20.60 125.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נעם נריה כיתה ג'

20.60 67.10