אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:2.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:1.
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:9.
אגף:דלפק. שורה:D. עמודה:1.
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:2.
אגף:דלפק. שורה:B. עמודה:1.
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:1.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
אגף:מול הדלפק (מתחת לקלסרים). שורה:. עמודה:.
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.