אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:15.
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:3.
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:5.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:2.
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:7.
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:2.
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:1.
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:2.