אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:4.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:3.
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:15.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:16.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:11.
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:4.