מחירי הספרים עלולים להשתנות בהתאם למחירי משרד החינוך סגור