אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:1.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:11.
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:1.
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:2.
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:16.
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:14.
אגף:דלפק. שורה:B. עמודה:4.