אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:20.
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:11.
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

חוקרים ארץ / מט"ח

47.10 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:20.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

מסביב לים התיכון

39.70 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:15.
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:6.
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:2.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:19.