אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:8.

היסטוריה

מדור לדור ב'

37.92 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ז'

46.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ז'

61.30 
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

אדם וסביבה בעידן הגלובאלי

55.80 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:1.
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:12.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:7.
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:3.