אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ח'

59.30 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:8.

היסטוריה

מדור לדור ב'

37.92 
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ח'

58.40 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:14.
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

כדור הארץ – סביבה, אדם

76.90 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

אדם וסביבה בעידן הגלובאלי

55.80 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:10.
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:8.

היסטוריה

מדור לדור ג'

42.73