אגף:ימין. שורה:A. עמודה:9.
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:22.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:16.
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:5.
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:9.
אגף:מרכז. שורה:F. עמודה:25.
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:10.
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:10.
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:22.
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:8.
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:22.