אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ח'

59.30 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:5.
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:1.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:10.
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:20.
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:8.

היסטוריה

מדור לדור ב'

37.92 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ז'

46.00 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:4.