אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:11.
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:13.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ח'

58.40 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:17.
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:3.
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:21.

אנגלית

COOL, STUDENT'S BOOK

63.60 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:14.
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

כדור הארץ – סביבה, אדם

76.90