על יסודי נחשון כיתה יא'

34.50 101.80 

46.20 
44.10 
44.10 
44.10 
85.30 
89.90 
77.20 
89.90 
59.00 
93.60 
61.60 
64.50 
37.30 
45.00 
55.34 
61.07 
101.80 
97.70 
81.37 
81.37 
91.67 
96.80 
51.40 
37.50 
66.20 
51.00 
34.50 
70.60 
50.90 
56.00 
קטגוריה: