על יסודי נחשון כיתה יב'

40.65 122.60 

45.00 
85.30 
40.65 
84.00 
89.00 
97.70 
101.80 
122.60 
91.67 
101.97 
70.60 
50.90 
89.90 
70.60 
89.90 
77.20 
69.00 
69.00 
59.00 
93.60 
93.84 
55.34 
61.07 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.