שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
טבע המערכת – מהתא החי למערכת אקולוגית – מהדורה למגזר התורני
משומש 1 15.925
טבע החומר לכיתה ז' תורני
משומש 1 11.775
מסלולים ו', חלק 3
משומש 1 5.45
מסלולים, גיאומטריה לכיתה ו'
משומש 2 14.75
PLUG IT IN, STUDENT'S BOOK
משומש 1 13.75
דבר בעיתו ו'-ספר
משומש 1 7
יהושוע שופטים – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
מלכים א-ב – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
שמואל א-ב – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
יחזקאל מקראות גדולות
משומש 1 10.85
תהילים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
חמש מגילות מקראות גדולות
משומש 1 10.85
במדבר מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ויקרא מקראות גדולות
משומש 1 10.85
השוכר את האומנין / גמרא דקה
משומש 2 9