שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
עלי ספרות ט'
משומש 1 21.9
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445
חוטבים לשון ט' מהדורה חדשה!
משומש 1 14.45
פניני הלכה לתלמיד ט'-ברכות ובין אדם לחברו
משומש 1 8.25
הדס אפ HEADS UP /מגי בן ציון
משומש 1 20.275
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
פניני הלכה לתלמיד-שבת-לכיתה ח'/הרב אליעזר מלמד
משומש 1 8.25
ואלה תולדות – ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד: הנהגה, חברה ודת / מט"ח
משומש 1 14.3