שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
IMAGINE, WORK BOOK אימגן עבודה
משומש 1 9.1
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 14.275
אנסין 4 ECB Unseen
משומש 1 11.25
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445
מתמטיקה משולבת ט' חלק ב' מסלול כחול
משומש 1 19.1875
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
GRAMMAR WORKSHEETS 5 -גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2