שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
הלכה לתלמיד ו'
משומש 1 13.25
דברים חלק א'
משומש 1 7.5
הלכה לתלמיד ו
משומש 1 6.725
מילה טובה מאוד ו'
משומש 1 17
משניות בהירות ו
משומש 1 6.25
קול ספר
משומש 1 15.8
מדור לדור א'
משומש 1 10.6625
דברים חל ב'
משומש 1 7.5
מילון אוקספוד לבן
משומש 1 21.75
באר שמואל בראשיצ
משומש 1 4.25
תנך מלא
משומש 1 12.25