שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
השבחה ו' – שברים פשוטים
משומש 1 8
עונות וליהנות ו', חלק ב'
משומש 1 12.5
עונות וליהנות ו', חלק א'
משומש 1 13.25
חוקרים ארץ / מט"ח
משומש 1 11.55
תנ"ך לכיתה ו' / נויה שגיב (קומיקס) מלכים
משומש 1 15.575
מפתחות לאחריות ולמחויבות
משומש 1 13.9
מסע אל העבר יוון רומא וירושלים
משומש 1 14.275