שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625
נהנים לכתוב בכתב – ראשית לימודי הכתב /חיה קושניר
כמו חדש 1 17
שמות נקרא ונפעל/גלר,שליט
משומש 1 11.35
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725