שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית
משומש 1 10.415
הלכה לתלמיד ו'
משומש 1 13.25
הכל עניין של כימיה (כתה י') /אילנה ניר
משומש 1 18
משפט, חברה ורפואה
משומש 1 9.175
מדור לדור א' (ירוק) (מדור לדור א')
משומש 1 10.6625