שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
טוטל בגרות פור מודול TOTAL BAGRUT G
משומש 1 8.75
בגרות פור מודול BAGRUT FOR MODULE E
משומש 1 8.925
מסעות בזמן – משלום למלחמה ולשואה
משומש 1 12.775