שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ערכים במועדם: בעקבות לוח השנה העברי (כולל הרצל אמר)
משומש 1 14.275
GRAMMAR WORKSHEETS 2 -גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2
מדעי החיים ח'
משומש 1 11.6
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
בשבילי אבות: מבחר משניות מתוך פרקי אבות
משומש 1 9.1
מתמטיקה משולבת ח' חלק א' מסלול ירוק-פס כתום (מתמטיקה משולבת ח' מסלול ירוק (רמה נמוכה יותר))
משומש 1 16.34
מתמטיקה משולבת ח' חלק ב' מסלול ירוק פס כתום (מתמטיקה משולבת ח' חלק ב' מסלול ירוק)
משומש 1 14.5525