שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
GRAMMAR WORKSHEETS 3 גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2
WAY TO GO – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, STUDENT'S BOOK
משומש 1 13.075
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ב' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375
אנסין 3 ECB Unseen
משומש 1 11.25
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג'/ עוזרי ושלו
משומש 1 6.35
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק א' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85
PANORAMA פנורמה ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.8
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875
הגברת עם המגבעת
משומש 1 14
הבכור לבית אבי
משומש 1 17.25