שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
לומדים להצליח ו' שלב שישי – ספר
משומש 1 11.25
משניות משמחות ג' – לקט
משומש 1 14.35
משניות מבוארות קהתי-סנהדרין
משומש 1 5.5
משניות מבוארות קהתי – סוכה
משומש 1 5
משניות מבוארות קהתי-ברכות
משומש 1 5.125
משניות מבוארות קהתי-תענית
משומש 1 5.125
בציר הלשון
משומש 1 20.25
הלכה לתלמיד ג
משומש 1 9.325
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
משומש 1 7.4