שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלון 802 / גבע
משומש 1 23.375
מילון זילברמן 89.000 ערכים (אפור)
משומש 1 14.5
בית חינוך ומשפחה
משומש 1 5.1
במעגלי המשנה משנה א' (תשע"ד)
משומש 1 9.25
משומש 1