שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
בעלת הארמון מהד' מחודשת /לאה גולדברג(חום)
משומש 1 14.75
ואלה תולדות היהודים ימי הביניים ממ"ד/אורלי אילני
משומש 1 15.125
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 10.5
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445
מסילת ישרים
משומש 1 6.5