שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.55
שערים לתורה שמות ב/ענת גסול,רונית בן ארי
משומש 1 10.625
שערים לתורה שמות א/ענת גסול,רונית בן ארי
משומש 1 10.625
מילה טובה ג' – ספר 1
משומש 1 13.625
מילה טובה ג' – ספר 2
משומש 1 13.625
תורה לכיתה ג' שמות עם ביאורים וציורים
משומש 1 8.8