שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שולחן שבת – שיחות הרבי
משומש 1 12.5
מעיין חי לתלמידים 3 / ספר
משומש 1 9.5
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575