שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
שמות מקראות גדולות
משומש 1 10.85
מתמטיקה 4 יח"ל, שאלון 805 / יואל גבע
משומש 1 28.275
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית / דוד שחר
משומש 1 11.25
פרקים באקולוגיה – מהדורה שנייה
משומש 1 5.6
הדס אפ HEADS UP /מגי בן ציון
משומש 1 20.275
מתמטיקה משולבת ט' חלק א' מסלול ירוק
משומש 1 21.625
מתמטיקה משולבת ט' חלק ב' מסלול ירוק
משומש 1 18.5375
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55