שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
GRAMMAR WORKSHEETS 4 גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2
תקופת הבית השני / משה בר הלל
משומש 1 15.25
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
מתמטיקה משולבת ט' חלק ב' מסלול כחול
משומש 1 19.1875
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445
מדעי החיים ח'
משומש 1 13.1
שמואל ב' / אברהם שושן
משומש 1 7.5