שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 1 15.175
מדעי החיים ח'
משומש 1 13.1
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
מתמטיקה משולבת מסלול ירוק כיתה ח' – חלק א'
משומש 1 16.34
מתמטיקה משולבת מסלול ירוק כיתה ח' – חלק ב'
משומש 1 14.5525
PANORAMA פנורמה עבודה WORKBOOK
משומש 1 9.55
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35