שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסעות בזמן – ממדינת המקדש לעם הספר
משומש 1 8.975
מסעות בזמן – לאומיות במבחן / מט"ח
משומש 1 13.9
מסעות בזמן – משלום למלחמה ולשואה
משומש 1 14.525
פרקים באקולוגיה – מהדורה שנייה
כמו חדש 1 11.2
בשבילי הטקסט/שרעבי, גנאל
משומש 1 20