שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
קרינה וחומר, כרך א' – אופטיקה גאומטרית / עדי רוזן
משומש 1 22.475
בסביבת הכימיה / בסביבות הכימיה
משומש 1 21.525
מתמטיקה 4-5 יח"ל חלק א', שאלונים 804,806 / בני גורן
משומש 1 22.5
אנסין 5 ECB Unseen ורוד לבן
משומש 1 11.25
תרנגול כפרות /עמיר אלי
משומש 1 21
גרמר אין פוקוס (ירוק כהה) GRAMMAR IN FOCUS
משומש 1 18.15