שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
מילה טובה מאוד ח' – הבנה, הבעה ולשון / מט"ח
משומש 1 14.55
מדעי החיים ח'
משומש 1 13.1
מדור לדור ג'
משומש 1 10.6825
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
עלי ספרות ח'
משומש 1 18.7
עלי ספרות ט' מהד' חדשה
משומש 1 20.2575