שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלה של טקסט / הבנה והבעה
משומש 1 3.555
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
שמואל א-ב – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' – גבי יקואל
משומש 1 20.1
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.875
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.625