שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלה של טקסט / הבנה והבעה
משומש 1 3.555
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 7.425
שמואל א-ב – רשי ומצודות / עוז והדר
משומש 1 6.3575
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' – גבי יקואל
משומש 1 20.1
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 13.175
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 13.175