שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 16.675
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 17
מייקינג סנס-עבודה Making Sense Workbook
משומש 1 12.75